Vrhunski tečaji za učenje na daljavo

Pogoji poslovanja


Predmet splošnih pogojev poslovanja

Predmet splošnih pogojev poslovanja je nakup spletnih tečajev na spletni strani www.manustherapy.com (v nadaljevanju spletni portal Manus Therapy).

Vsa vsebina na tem spletnem portalu je last Higeje, d. o. o., in je informativnega značaja. Del spletnega portala so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega portala.

Dostop do vsebin posameznega tečaja na spletnem portalu Manus Therapy je mogoč le s plačilom tega.

Dostop do vsebin na spletnem portalu

Kupec lahko le s plačilom posameznega tečaja dostopa do vsebine tega. Znesek se v celoti poravna na transakcijski račun Higeje, d. o. o., št. 03135-1000024735, po predračunu ali prek Paypala.

Kupec spletnega tečaja lahko v roku 14 dni od nakupa zahteva vračilo kupnine. Ob zahtevku mora sporočiti podatke o transakcijskem računu, kamor želi prejeti kupnino. Po vračilu kupnine mu je odvzet dostop do vsebin, ki se nahajajo v spletnem tečaju. Reklamacije so rešene najkasneje v roku osem delovnih dni.

Za uporabo storitev na portalu Manus Therapy mora uporabnik opraviti vpis, pri katerem posreduje vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih poskrbi, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

S plačilom tečaja kupec samodejno pristaja na splošne pogoje poslovanja, objavljene v nadaljevanju.

Drugi pogoji uporabe vsebin na spletnem portalu

Vse vsebine, objavljene na spletnem portalu Manus Therapy, so avtorsko delo in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice.

Vsakemu posameznemu kupcu je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Prepovedana je kakršna koli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletnega portala. Prepovedane so kakršno koli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Higeje, d. o. o.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Kupcem je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo na info@higeja.si.

Omejena odgovornost

Higeja, d. o. o., z vzdrževanjem vsebin na spletnem portalu Manus Therapy skuša zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost tako v slikovnem kot tekstovnem delu.

Higeja, d. o. o., ne odgovarja za izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo vsebin spletnega portala Manus Therapy.

V primeru povezave na spletne strani, ki niso del spletnega portala Manus Therapy, Higeja, d. o. o., za njihovo vsebino in morebitno nastalo izgubo ali škodo iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako Higeja, d. o. o., ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih pridobi od drugih subjektov ali uporabnikov spletnega portala Manus Therapy, in za morebitno nastalo izgubo ali škodo iz tega naslova. Higeja, d. o. o., si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Higeja, d. o. o., lahko vse vsebine na spletnem portalu Manus Therapy spreminja kadar koli, brez obveznosti obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Reševanje sporov

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na tej spletni strani, se uporablja izključno slovensko pravo.

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe, bodo uporabniki reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.